Email: dgoacademy@vndirect.com.vn

Hotline: 1900545409

Workshop

Thời gian tổ chức

Hình thức

Địa điểm

Tìm hiểu thêm

[DSTOCK] PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

9h00 – 11h00

Dự kiến Ngày 16.12.2023

Trực tiếp

(Miễn phí)

VNDIRECT – ĐÀ NẴNG

Số 57 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

DGO LIFE - La bàn định hướng đầu tư (Offline tại Hà Nội)

Khai giảng: Đang cập nhật

Địa điểm: Đang cập nhật

Học phí: Miễn phí

DWEALTH - Hoạch định tài chính cá nhân và phân bổ tài sản đầu tư

Hình thức: Elearning

Ngày khai giảng: Đang cập nhật

Học phí: Đang cập nhật