Workshop

Thời gian tổ chức

Hình thức

Tình trạng

Địa điểm

Tìm hiểu thêm

[PTI CARE] BẢO HIỂM & NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Từ 8h00 đến 10h30

Thứ 7 ngày 08/06/2024

Trực tiếp

(Miễn phí)

Đã tổ chức

DSTATION VINH

Thửa đất số 204, tờ bản đồ số 01, khối Yên Vinh, phường Hưng Phúc, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An (Số 128, đường Hermann, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An)

DGO LIFE - La bàn định hướng đầu tư (Offline tại Hà Nội)

Khai giảng: Đang cập nhật

Địa điểm: Đang cập nhật

Học phí: Miễn phí

DWEALTH - Hoạch định tài chính cá nhân và phân bổ tài sản đầu tư

Hình thức: Elearning

Ngày khai giảng: Đang cập nhật

Học phí: Đang cập nhật