Workshop

Thời gian tổ chức

Hình thức

Tình trạng

Địa điểm

Tìm hiểu thêm

[DGO LIFE] TÍCH SẢN CHỨNG CHỈ QUỸ – XU HƯỚNG ĐẦU TƯ BỀN VỮNG

Từ 8h30 đến 11h00

Thứ 7 ngày 20/04/2024

Trực tiếp

(Miễn phí)

Đã tổ chức

DSTATION VINH

Thửa đất số 204, tờ bản đồ số 01, khối Yên Vinh, phường Hưng Phúc, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An (Số 128, đường Hermann, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An)

DGO LIFE - La bàn định hướng đầu tư (Offline tại Hà Nội)

Khai giảng: Đang cập nhật

Địa điểm: Đang cập nhật

Học phí: Miễn phí

DWEALTH - Hoạch định tài chính cá nhân và phân bổ tài sản đầu tư

Hình thức: Elearning

Ngày khai giảng: Đang cập nhật

Học phí: Đang cập nhật