Previous
Next

Các chuỗi workshop của chúng tôi

La bàn Đầu tư Tích sản Bảo an Thịnh Vượng

Chuỗi chương trình chia sẻ kiến thức giúp thiết lập con đường bảo an tài chính và sức khoẻ đầu tư cho những nhà đầu tư mới chưa có nhiều kiến thức chuyên sâu về tài chính.

La bàn Thị trường – Bắt nhịp Đầu tư
Chương trình miễn phí cung cấp kiến thức về tài chính cá nhân, phân bổ tài sản và góc nhìn khách quan từ chuyên gia khi đầu tư đa dạng các loại tài sản như trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản,…

Hoạch định Tài chính Cá nhân & Phân bổ Tài sản Đầu tư

Các buổi chia sẻ chuyên sâu về thiết lập kế hoạch tài chính trọn đời và lựa chọn danh mục đầu tư từ các chuyên gia tư vấn đầu tư và quản lý quỹ chuyên nghiệp.

Kiến thức

Cập nhật những kiến thức về tài chính cá nhân, đầu tư và quản lý tài sản mới nhất từ DGO Academy

Cảm nhận của học viên

Những đánh giá và phản hồi từ các học viên tại DGO Academy