Các khóa học của chúng tôi

La bàn định hướng đầu tư
Khoá học miễn phí giúp thiết lập tư duy đúng và lộ trình đầu tư cho những nhà đầu tư không có kiến thức chuyên sâu về tài chính
Chương trình miễn phí cung cấp kiến thức về tài chính cá nhân, phân bổ tài sản và góc nhìn khách quan từ chuyên gia khi đầu tư đa dạng các loại tài sản như trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ…
Khoá học chuyên sâu về thiết lập kế hoạch tài chính trọn đời và lựa chọn danh mục đầu tư được cá nhân hoá với sự tư vấn và đồng hành của các chuyên gia tư vấn đầu tư và quản lý quỹ

Kiến thức

Cập nhật những kiến thức về tài chính cá nhân, đầu tư và quản lý tài sản mới nhất từ DGO Academy

Cảm nhận của học viên

Những đánh giá và phản hồi từ các học viên tại DGO Academy