Email: dgoacademy@vndirect.com.vn

Hotline: 1900545409

Đăng ký khóa học

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN HỌC PHÍ: 

– Chủ tài khoản: CONG TY TNHH IVND 
– Số tài khoản: 12110000615052 
– Ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hai Bà Trưng 
– Số tiền: Tương ứng với khoá học Quý khách đăng ký
– Nội dung chuyển khoản: Tên + SĐT

Ví dụ: Nguyễn Văn A 0912345678