Lợi nhuận và Rủi ro của Quỹ Đầu tư Trái phiếu

Quỹ đầu tư trái phiếu luôn là một kênh đầu tư trú ẩn tuyệt vời cho dòng tiền tích lũy. Các quỹ trái phiếu đem tới mức lợi tức cố định cao hơn gửi tiết kiệm và mức độ rủi ro thấp hơn đầu tư cổ phiếu. Thế nhưng nhà đầu tư vẫn cần phải […]