Email: dgoacademy@vndirect.com.vn

Hotline: 1900545409

Khóa huấn luyện

Ngày khai giảng

Học Phí

Đăng ký

DGO LIFE – La bàn định hướng đầu tư  (Online)

03/12/2022

17/12/2022

Miễn phí

DGO LIFE – La bàn định hướng đầu tư  (Offline – Hà Nội)

10/12/2022

Miễn phí

DWealth Talk – Topic: Bảo hiểm – Tài sản phòng vệ quan trọng trong tháp tài sản

30/11/2022

Miễn phí

DWEALTH – Hoạch định tài chính cá nhân và phân bổ tài sản đầu tư (Elearning)

Luôn luôn

1.299.000 đ

DWEALTH – Hoạch định tài chính cá nhân và phân bổ tài sản đầu tư (Gói đồng hành)

n/a

3.950.000 đ

DWEALTH – Hoạch định tài chính cá nhân và phân bổ tài sản đầu tư (Full)

n/a

7.000.000 đ

DGO LIFE - La bàn định hướng đầu tư (Online qua Zoom)

Khai giảng: 03/12/2022

Học phí: Miễn phí

DGO LIFE - La bàn định hướng đầu tư (Offline tại Hà Nội)

Khai giảng: 10/12/2022

Địa điểm: Tầng 7 – số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Học phí: Miễn phí

DWEALTH Talk

Topic: Bảo hiểm – Tài sản phòng vệ quan trọng trong tháp tài sản

Ngày diễn ra: 30/11/2022

Học phí: Miễn phí

DWEALTH - Hoạch định tài chính cá nhân và phân bổ tài sản đầu tư

Hình thức: Elearning

Ngày khai giảng: Luôn luôn

Học phí: 1.299.000 đ

DWEALTH - Hoạch định tài chính cá nhân và phân bổ tài sản đầu tư

Hình thức: Zoom & Đồng hành 5 tháng

Ngày khai giảng: Tháng 2/2023

Học phí: 7.000.000 đ