Email: dgoacademy@vndirect.com.vn

Hotline: 1900545409

DGO LIFE
La bàn định hướng đầu tư

Khoá học miễn phí giúp thiết lập con đường bảo an tài chính và sức khoẻ đầu tư cho những nhà đầu tư không có kiến thức chuyên sâu về tài chính

DWEALTH Talk
Hội thảo trực tuyến về tài chính cá nhân và phân bổ tài sản

Chương trình miễn phí cung cấp kiến thức về tài chính cá nhân, phân bổ tài sản và góc nhìn khách quan từ chuyên gia khi đầu tư đa dạng các loại tài sản như trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản,….

DWEALTH
Hoạch định tài chính cá nhân và phân bổ tài sản đầu tư

Khoá học chuyên sâu về thiết lập kế hoạch tài chính trọn đời và lựa chọn danh mục đầu tư từ các chuyên gia tư vấn đầu tư và quản lý quỹ chuyên nghiệp