FOMO KHI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Là một nhà đầu tư, chắc hẳn bạn thấy FOMO là cụm từ phổ biến, xuất hiện ở nhiều nơi. Ta vẫn thường đùa với nhau rằng “Đừng có mà FOMO nhé”, “Ôi lại dính FOMO rồi”… Vậy bẫy cảm xúc FOMO khi đầu tư chứng khoán là gì và liệu cạm bẫy này đáng […]